+36 94 511-300 value@t-online.hu
 • English
 • Deutsch
 • Szolgáltatások árakkal

  Szolgáltatások árakkal

  Ezen az oldalon szolgáltatásaink árazódását mutatjuk be.

  Számvitel Adózás

  Könyvvezetés

  30.000 Ft / hónaptól, illetve 250 Ft / könyvelési tétel

  Nemcsak a magyar számviteli törvény és adójogszabályoknak megfelelõ beszámoló készítését végezzük el, hanem az Önök egyedi igényei szerinti havi, negyedéves vagy féléves pénzügyi kimutatásokat magyar német vagy angol nyelven is biztosítjuk.

  Bérszámfejtés

  3.500 Ft / fő / hónaptól

  Bérszámfejtést az ahhoz kapcsolódó társadalombiztosítási és adó ügyintézést valamint, lejelentési kötelezettségeket foglalja magában.

  Adó és vállalkozási szaktanácsadás

  10.500 Ft / órától

  Munkatársaink speciális tapasztalattal rendelkeznek többek között a vállalkozás alapításának, értékelésének, átalakításának, szétválásának, megszüntetés, csődhelyzeteinek kérdéseiben, továbbá a bank- és pénzügyi szektorral, a finanszírozási hitelügyek és természetesen az adózás bonyolult előírásaival kapcsolatos kérdések megválaszolásában.
  Különös jelentőséggel bírnak a számviteli stratégiai támogatások az APEH ellenőrzések, az önrevíziók, valamint a vitás gazdasági ügyekben illetve a peres eljárások során nyújtott tanácsadási szolgáltatásaik. Amennyiben egy ügy megítéléséhez speciális jogi szakértelem szükséges, a megbízást az Ön ügyvédjével együttműködve teljesítjük.

  Szakértői tevékenység

  Igazságügyi könyvszakértői tevékenység

  10.500 Ft / megkezdett órától

  Igazságügyi szakértői vélemény készítésének célja, hogy egy-egy peres vagy vitás ügyben olyan megbízható hiteles szakvélemény készül, amely segít a bírók, ügyészek, vagy a vitában álló felek pénzügyi és gazdasági témájú ügyeinek döntésében, rendezésében. Amennyiben egy ügy megítéléséhez speciális jogi szakértelem is szükséges, a megbízást az Ön vagy a partner
  ügyvédeinkkel együttműködve teljesítjük.

  Átalakulások és végelszámolások támogatása

  250.000 Ft-tól.

  Átalakulások és végelszámoások teljes körű számviteli dokumentációjának elkészítése a cégbírósági eljáráshoz és közzétételhez természetesen előzetes stratégiai tervezéssel és tanácsadással együtt.

  Könyvvizsgálói és adószakértői támogatás (Support)

  Ezt a tevékenység az önállóan, belső munkatársakkal könyvelő társaságok részére végezzük, ahol szükségét érzik a magas szintű szaktudásnak, de erre külön státuszt nem kívánnak biztosítani. Könyvelés ellenőrzését, az adózás ellenőrzését és szakmai tanácsadást tartalmaz.

  Ár: A tervezett időigény alapján a szakértői óradíjak alkalmazásával.

  Könyvvizsgálat támogatása

  Azon társaságok részére, akik könyvvizsgálat-kötelesek és segítséget jelent egy hozzáértő könyvvizsgáló, aki előkészíti, összerakja és végigviszi a társaságot a könyvvizsgálókkal szemben, levéve ezzel a társaság dolgozóiról a terhet.

  Ár: A tervezett időigény alapján a szakértői óradíjak alkalmazásával.

  Cégértékelés

  A Társaságok könyv szerinti és piaci értékének meghatározása, több gazdasági módszer egyidejű alkalmazásával, amelyet szükség esetén ingatlan-, tárgy- mezőgazdasági szakértők bevonásával végezzük.

  • Múlt elemzés
  • Vagyonleltár analízis
  • Cash-flow vizsgálat
  • Hitelképesség és likviditás vizsgálat
  • Rating
  • Tervelemzés
  • 3 értékelő módszer alkalmazása

  Múltelemzés feltárja és bemutatja a múltbeli működés eredményeit jelnértéken.

  Vagyonleltár analízis részletesen bemutatja a cég vagyonelemit és kötelezettségeit egyedileg értékelve.

  A cash-flow vizsgálat a bevételek és kiadások pénzforgalmi szemléletű pénzügyi kimutatása. Megmutatja az időszaki finanszírozási hiányokat, többleteket.

  Hitelképesség és likviditás vizsgálat. Szembesíti a vállalkozást azzal, hogy egy bank vagy egy független külső szakértő milyennek ítéli annak rövid és hosszú távú fizetőképességét és milyen nagyságrendben hitelezhető, melyek azok az eszköz és forrás elemek amelyeken változtatni kell, hogy javuljon cég pénzügyi stabilitása.

  Rating. A cég legfontosabb pénzügyi mutatóiból számított pénzügyi szempontú elemzés és minősítés. Szakvéleményben foglalva. Hitelfelvételi korlátok, szabad cash-flow számítás, csődhelyzet, túlzott beruházás vagy szabad befektethető pénztöbblet vizsgálata – diagramokkal szemléltetve. A portfolió és befektetési elemzés arra világít rá, milyen kockázatok rejlenek a jelenlegi befektetési összetételben.

  3 értékelő módszer szerinti vizsgálat, részletesen bemutatva számításokkal alátámasztva. Tájékoztatást ad a tőzsdei illetve befektetői szempontú értékelésről.

  Ár: A tervezett időigény alapján a szakértői óradíjak alkalmazásával.

  Konkrét pénzösszegben kifejezett értéket adunk meg.

  Áraink az ÁFÁT nem tartalmazzák!